Coaching

FRÅN ETT LÄGE TILL ETT ANNAT

Individuellt eller i grupp

Coachingen har syftet att ta dig från ett läge till ett annat. Lite snabbare, Mycket effektivare.
Ett nytt resultat. Ett annat resultat. Ett resultat som du önskar.

Med coaching tar man helt enkelt en snabbare väg och behöver inte trilla ner i onödiga, tidsödande och energikrävande fallgropar. Med coaching kommer man till insikt om sig själv och sin omgivning och saker och ting blir tydligare och mer självklara. Med coaching har man stora möjligheter att uppå det man vill och önskar.

Med en coach är du inte ensam. Med en coach har du någon som spelar i samma lag som du och som vill att du skall vinna.

FÖR VERKSAMHETEN FRAMÅT

Ledarcoaching

Såsom ledare har du ett stort ansvar att driva verksamheten framåt. Det är också ledarens uppgift att motivera och inspirera för att skapa resultat. Men varifrån hämtar du som ledare inspiration?

Individuell coachning

Många i organisationen har åsikter och krav, och det är ibland ensamt att befinna sig i ledarposition. Det är dessutom sällan lämpligt att diskutera ledningsfrågor med sina kollegor. Ett alternativ kan då vara att bolla med en professionell coach som har ditt bästa i sikte. Det kan dessutom frigöra mycket energi.

Att bli stärkt i sitt ledarskap, få verktyg att hantera besvärliga situationer samt bli tryggare i sin roll gör att du växer som ledare och din organisation växer med dig.

Behoven kan vara att:

 • stärka självförtroendet
 • uppnå balans mellan arbete och fritid
 • uppnå bättre resultat
 • höja din effektivitet
 • få en mer engagerad arbetsgrupp
 • genomdriva förändringar
 • bli säkrare i sin yrkesroll
 • stärka sitt självförtroende
 • planera och prioritera bättre
 • lösa konflikter
 • minska stress
 • skapa balans mellan arbets- och privatliv

TA VARA PÅ VARJE INDIVIDS KOMPETENS

Team- och Gruppcoaching

Teamcoaching

I teamcoaching drar man nytta av varje individs kompetens och genom gruppdynamiken leder det till nya insikter, nytt skapande och nya möjligheter. Lagandan stärks och den gemensamma målbilden blir tydlig. Teamet med dess resurser optimeras och genom coachens vägledning bibehålls fokus på uppgiften.

Några exempel på när teamcoaching kan vara lämpligt:

 • Vid förändring eller när ett nytt projekt skall startas
 • När en grupp stagnerat
 • När relationer behöver förbättras
 • När man vill skapa bra samarbete och bättre arbetsklimat
 • När utveckling behövs

Gruppcoaching

Precis som i teamcoachingen tar man i gruppcoachingen vara på varje individs kompetens. Skillnaden här är att gruppen inte normalt samarbetar i ett team och därför inte alltid har ett gemensamt mål som skall nås. Tanken är att man i en gruppcoaching lär sig av varandra, får inspiration och kunskap för sin egen utveckling.

Jag vill veta mer!

  Ditt namn

  Företag

  Din epost

  Ditt telefonnummer

  Beskriv vad du vill ha hjälp med