Vision  och Värdegrund

Vision

VÅR LEDSTJÄRNA OCH VISION ÄR ATT ALLA GÅR TILL SITT ARBETE OCH ÄLSKAR DET!

Eftersom mycket sitter i huvudet och i våra tankar kan detta vara möjligt.
Med mental träning kan du växla upp enormt. Det handlar inte om terapi.
Det handlar om att vilja må bättre och prestera bättre med guidning, stöttning och utmaningar.
Ta fram den potential som finns i individen men som kan vara gömd, dold eller slumrande.

Det handlar också om att se vilken fantastisk potential varje unik person besitter och att man med lite coachande hjälp på traven kan nå sina mål och i vissa fall ännu längre. Personalen är en fantastisk resurs som, om man ger den rätt förutsättningar, kan växa och generera så mycket. Men precis som den anställde kan generera bra saker, kan hen också skada sin arbetsplats om hen inte mår bra.

Om varje medarbetare snäppar upp sig ett steg… eller två….eller tio…?!!! Vad händer då?

Om varje medarbetare går till sin arbetsplats för att hen älskar det?… vad händer då?

Värdegrund

GLÄDJE – UTVECKLING – KVALITET – ANSVAR

Att veta vad man står för och alltid ha med sig värdegrunden i sitt arbete. Det är en viktig del.
För oss innebär det att vi är ärliga och allt vi gör genomsyras av grundvärderingarna.

Glädje

Med glädje i det vi gör blir det motiverande och vi orkar fortsätta länge. Med glädje visar vi vad man kan göra och att det är lustfyllt. Med glädje sprider vi en go energi runt omkring oss vilket gynnar oss själva och de som vi arbetar med.

Utveckling

Vi vill framåt. Vi vill utveckla och utvecklas. Det är en underbar känsla att se hur andra människor utvecklas, växer och mår bättre. Detta är en enorm drivkraft i vårt arbete. Att vilja bli ännu bättre och se våra och andras mål uppfyllas är en fantastisk känsla som driver vårt arbete framåt, framåt…

Kvalitet

Vi levererar med hög kvalitet. Kunden har vårt fokus och i  samarbete med vad kunden vill ha strävar vi efter att uppnå den kvaliteten som kunden förväntar sig och lite till.

Ansvar

Genom att vara ärlig och stå för det vi lovar tar vi också ansvar. Att stämma av med kunden vad hen vill ha, behöver och ser för slutresultat, gör att vi enklare kan ta vårt ansvar. Att ta ansvar innebär för oss att göra det absolut bästa i varje uppdrag och vi ser också den klockrena kopplingen till glädje, utveckling och kvalitet.

Om Skapa Framgång

SKAPA FRAMGÅNGS GRUNDARE

Ida-Lotta Elgbratt är grundare för Skapa Framgång. Hon är också certifierad ledarskapscoach, mental tränare, civilekonom och blev årets mentor 2017.

Innan jag blev ledarskapscoach hade jag haft flera chefsuppdrag på olika nivåer. Allt från mellanchef till ytterst ansvarig. Det var både roligt och utmanande och jag insåg att vi människor har stor outnyttjad potential. Oavsett om du är chef eller medarbetare. Hur tar man tillvara på den? Jag började läsa och utbilda mig vid sidan av mina chefsjobb och till slut fanns det inget alternativ. Jag var bara tvungen att ta steget och satsa helhjärtat på chefs- och ledarutveckling. Nu har jag jobbat med ledarcoaching sedan 2015 och vet att mitt jobb är enormt viktigt… och väldigt roligt.

Under åren som ledarskapscoach har jag träffat många fantastiska chefer. Det som är gemensamt för dem alla är att de vill. De vill men vet inte alltid hur.

I min roll som chef kände jag mig ibland ensam. Det var många som ville ha min uppmärksamhet och som jag skulle se till var nöjda. I efterhand inser jag att mitt jobb hade blivit mycket enklare och bättre om jag haft någon som supportade mig fullt ut och som jag kunde prata med om allt som hände på arbetsplatsen. Någon utifrån med kunskap om ledarskap.

Om du vill veta mer om mig så finns mer info på linkedin eller så ringer du eller mejlar; 072-2260427 eller lotta@skapaframgang.se

Vi hörs och ses!

Samarbetspartners

Ensam är inte starkast och därför samarbetar Skapa Framgång med några vassa aktörer på marknaden. Detta medför att vi kan erbjuda en rad tjänster inom HR, organisations- och ledarutveckling.

Attityder och Arbetssätt i Sverige AB
Claes Högberg

Schill Coaching AB
Gregor Schill

Anthav Konsult AB
Sussi Anthav

WE CHR AB
Anna Wilson
Tomas Enhager