Tjänster

 

Det handlar om ledarskap och medarbetarskap!

Om en medarbetare mår bra påverkar det arbetsplatsen och resultatet – om en medarbetare mår dåligt påverkar det också arbetsplatsen och resultatet.

 

Coaching
Chefsgrupper
Styrelseutvärderingar
Attityder

Attityder på arbetsplatsen

På arbetsplatsen kan finnas attityder som det inte alltid är så lätt att förstå varifrån de kommer. Attityder som frustration, snäsighet, självupptagenhet, bortförklaring, ilska och överlägsenhet. Attityder & Arbetssätt är en konkret hjälp att finna dessa attityder, hantera dem och istället skapa en positiv feedbackkultur. Det kan vara rätt skönt!

Med en beprövad metod som är godkänd av Almi tjänsteinnovation genomför vi processen på din arbetsplats. En process som innebär att ni faktiskt slipper onödigt gnällande som i sin tur skapar negativ energi. I stället kan vi garantera mer engagemang, bättre arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och garanterad ROI.

Chefsgrupper

En kontinuerlig ledarutveckling för dig som är chef, småföretagare eller VD. I en mindre grupp träffar du andra ledare med liknande utmaningar och tillsammans under ledning av en coach diskuteras de utmaningar deltagarna stöter på. Du får stöttning, råd och coachning av andra ledare som tampas med liknande utmaningar.

Styrelseutvärdering

Gör styrelsearbetet lite effektivare och mycket roligare.

Genom att ta temperaturen på styrelsearbetet (eller ledningsgruppens arbete) hittar ni bättre och smidigare sätt att arbeta för att nå fram till de målen som önskas. Ibland behöver styrelsen eller ledningsgruppen helt enkelt ny input eller bara en genomlysning och temperaturmätning för att lyfta.